Citaten uit het boekje ‘WIJSHEDEN OVER VROUWEN’

1 t/m 25

Vrouwen zijn echt veel aardiger dan mannen, vandaar dat we van ze houden.

De wereld laat een knappe vrouw nooit van de honger omkomen.

Een vrouw is het enige geschenk dat zichzelf verpakt.

Vrouwen hebben een wonderbaarlijk gevoel voor goed en kwaad, maar heel weinig gevoel voor links en rechts.

Ik geloof dat vrouwen recht hebben op meer dan twaalf jaar tussen hun achtentwintigste en hun veertigste.

Het is de kracht van de vrouwen dat zij in staat zijn illusies voor feiten te houden.

Vrouwen kun je nooit eens verrassen, tenzij ze het van tevoren weten.

Vrouwen willen bemind worden zonder waaroms; niet omdat ze mooi zijn, of goedgevormd zijn, of elegant, of intelligent, maar gewoon omdat zij zichzelf zijn.

Wij vrouwen praten inderdaad te veel, maar zelfs dan vertellen we nog niet de helft van wat we weten.

Heel veel vrouwen remmen elkaar af uit angst dat de een beter zal zijn dan de ander.

Een van de moeilijkste opgaven in deze wereld is een vrouw ervan te overtuigen dat ook een koopje geld kost.

Het was geen vrouw die Jezus met een kus verraadde.

Een vrouw heeft de leeftijd die ze verdient.

Ik ken slechts twee soorten vrouwen: godinnen en voetmatjes.

Een vrouw kan beter rekenen op haar benen dan op haar vingers.

Er is maar één ding verdrietiger dan jaloerse vrouwen: jaloerse mannen.

Pas als de vrouw in haar werk wat verkeerd doet valt het iedereen op dat het een vrouw is.

Elke vrouw die slaapt als een baby heeft zelf geen kinderen.

Eva is een bewerkte, verbeterde en ingekorte uitgave van Adam.

Veel vrouwen gaan buitenshuis werken om apparaten te kunnen kopen die het werk doen dat zij zelf niet meer aankunnen, omdat ze buitenshuis werken.

Vrouwen moeten wel gevoel voor humor hebben, kijk maar eens naar de mannen met wie ze getrouwd zijn.

Vrouwen houden er helemaal niet van om praatjes verder te vertellen. Ze weten alleen niet wat ze er anders mee moeten doen.

Wanneer een vrouw voldoende snel denkt noemen ze het intuïtie.

Vrouwen houden van diamanten omdat deze steentjes op tranen lijken.

Een vrouw is het enige stukje paradijs op deze wereld.

26 t/m 50

Vrouwen – de enige onderdrukte groep die intieme relaties heeft met de onderdrukkers.

De zesde dag schiep God de vrouw en toen was Zijn fantasie ten einde.

Er zijn drie soorten vrouwen: mooie vrouwen, verstandige vrouwen en de meerderheid.

Het is niet verwonderlijk dat de vrouwen niet met twee voeten op de grond staan als zij zich voortdurend op handen laten dragen.

Een huiselijk gezicht en géén lijn hebben vele vrouwen in de hemel gebracht.

Het truitje van een vrouw zit perfect als het de adem afsnijdt – bij de mannen.

Een vrouw die bemind wordt heeft altijd succes.

Een vrouw die altijd stipt op tijd is, is meestal op andere gebieden evenmin te vertrouwen.

Lelijke vrouwen weten meer over mannen dan mooie.

Vrouwen zijn eerder geneigd hun spiegelbeeld te corrigeren dan zichzelf.

De dag dat vrouwen alle rechten krijgen verliezen ze alle privileges.

De zwakste plek van een vrouw is haar mond, op alle gebieden.

Vrouwen die niets te tonen hebben zijn degenen die ook niets te verbergen hebben.

Soms merk ik dat bij een vrouw de delen meer zijn dan het geheel.

Als vrouwen nu eens niet de fout maakten om betere mannen te willen zijn.

Voor velen zijn vrouwen als detectiveromans: na de ontknoping komt er weinig verrassends meer toe.

De moeilijkheid in dit leven is dat er zoveel mooie vrouwen zijn – en zo weinig tijd.

Vrouwen die elkaar kussen doen mij altijd denken aan boksers die elkaar de hand schudden.

Weinig vrouwen zijn even goed gevormd als een mooi paard.

Wie zegt dat hij de vrouwen kent bewijst daardoor dat hij slechts één vrouw kent.

Zelfs de mooiste vrouw mag niet teveel bevallen.

Je neemt geen vrouw die zich niet geeft.

Hoed je voor de vrouw die andere vrouwen niet mag, waarschijnlijk generaliseert ze op grond van haar eigen karakter.

Vrouwen maken zich druk om niemendal en trouwen er dan nog mee ook.

Iedereen die zegt dat hij door een vrouw heen kan zien mist een heleboel.

51 t/m 75

Vrouwen verkiezen altijd onze slavernij boven hun vrijheid.

Je kent een vouw niet voor je haar in een rechtbank hebt meegemaakt.

Vrouwen houden van de overwonnenen, maar bedriegen ze met de overwinnaars.

Een intelligente vrouw moet nooit tonen hoe intelligent ze werkelijk is.

Een vrouwenhand is dikwijls de zachtste balsem.

De vrouw is de toekomst van de man.

Wat een vrouw ‘gelijk hebben’ noemt betekent: ‘niet helemaal ongelijk hebben’.

Je hebt slechts de vrouw lief die je gelukkig maakt.

Naarmate de vrouwen minder begrijpen, achten zij zich minder begrepen.

Een echte vrouw verheugt zich meer over het genoegen dat zij de man verschaft dan over het genoegen dat hij haar schenkt.

Een hebzuchtige vrouw: zij stond voor niets en lag voor alles.

De meeste brave vrouwen zijn verborgen schatten die alleen maar veilig zijn omdat niemand er naar zoekt.

Als de vrouwen wisten hoe lelijk een slecht humeur hen maakt zouden ze altijd opgewekt zijn.

De wereld is vol gestoorde vrouwen die niet genoeg te doen hadden en daarom verliefd werden om iets om handen te hebben.

Een vrouw die haar benen kruist heeft altijd iets van een professor die Hegel citeert.

”Tenslotte’, zei een aardig meisje eens tegen mij, ‘zijn de vrouwen om zo te zeggen een sekse op zichzelf’.

Als een vrouw te lelijk is om de liefde te bedrijven, bedrijft ze doorgaans de naastenliefde.

Haar wenkbrauwen waren gedachtenstreepjes – dikwijls welfden zij zich tot triomfbogen van de wellust.

Elke jonge vrouw kan er betoverend uitzien: ze hoeft daarvoor niets anders te doen dan stil te staan en met domme ogen de wereld te bekijken.

De grootste en haast enige troost voor een vrouw is dat ze altijd kan beweren nog idioter te zijn dan ze lijkt zonder dat dit iemand verbaast.

Een man die er niet geheel zeker van is dat hij wel voldoende geld verdient om een vrouw te onderhouden hééft er gewoonlijk al een.

Vrouwen schenken ons troost, maar als er geen vrouwen waren zouden we geen troost nodig hebben.

Vrouwen luisteren niet naar de woorden, zij luisteren naar de muziek.

Ik kuste mijn vrouw en rookte mijn eerste sigaret op dezelfde dag. Sedertdien heb ik geen tijd meer gehad om te roken.

Er zijn in de liefde drie soorten vrouwen: die men huwt, die men liefheeft en die men betaalt. Eigenlijk komt het op hetzeldfe neer. Men begint voor haar te betalen, men krijgt haar lief en men eindigt met haar te trouwen.

76 t/m 100

Zij was een van de vrouwen die liever opzien baren dan kinderen.

Kijk uit voor vrouwen die nooit spreken, ze luisteren altijd!

Men moet de vrouw de illusie van het ongrijpbare gunnen.

Vrouwen gebruiken kinderen als excuus om niets te doen.

Ten tijde van Koningin Victoria had je twee schapen nodig om een vrouw te kleden. Tegenwoordig volstaat één zijdeworm.

Een vrouw wil veroverd, niet bepraat worden.

Het is gemakkelijker, en misschien ook aangenamer, te sterven voor de vrouw die men bemint, dan voor haar leven.

Allicht schrijven vrouwen weinig politieromans, ze zouden de identiteit van de schuldige niet tot de laatste bladzijde kunnen verzwijgen.

Zij hield veel van het leven, zei ze. Maar toen gevraagd werd waarom dan wel bloosde ze alleen maar.

De zorg om er jong uit te zien geeft vele vrouwen nieuwe rimpels.

Vrouwen houden van zwijgzame mannen omdat ze denken dat die naar hen luisteren.

Vrouwen houden van eenvoudige dingen, van mannen bijvoorbeeld.

Nooit is een vrouw zo sterk als in haar zwakheid.

Vrouwen lopen langzaam om langer mooi te zijn.

Elke vrouw die de gelijke wil zijn van de man heeft gebrek aan ambitie.

Mannen die goed met vrouwen om kunnen omgaan weten doorgaans ook uitstekend hoe ze het zonder vrouwen kunnen stellen.

Ze was niet knap, maar ze had het kunnen zijn als iemand haar voortdurend had verteld dat ze het was.

Vrouwen zoeken het altijd in het grootste, het buitengewone.

Een jonge vrouw zonder hart wordt een oude vrouw zonder vrienden.

De innerlijke waarde van een vrouw is af te meten aan de manier waarop zij veroudert. Verzuurt zij of wordt zij bitter, dan is zij nooit méér geweest dan een goedkoop landwijntje.

Niets evenaart de vreemde aantrekkingskracht van het vrouwelijk geslacht, opwindend, begeerlijk en toch verontrustend.

Onder haar invloed kreeg de zaak kleur – schaamrood.

Als zij jong is moet de vrouw mooi zijn om succes te hebben, daarna moet zij succes hebben om mooi te blijven.

Drie dingen kan een vrouw maken van praktisch niets: een slaatje, een hoed en een ruzie.

De vrouw ziet nooit wat men voor haar doet, zij ziet slechts wat men niet voor haar doet.

101 t/m 125

Zij vroeg mijn oordeel over de vrouwen en ik zweeg tot zij het wist.

Elke vrouw is een vrouw teveel, maar soms is er één tien te weinig.

Als je wilt weten hoe oud een vrouw is, vraag het dan aan haar schoonzuster

Als je getrouwd bent speelt je echtgenoot de baas en als je niet getrouwd bent noemen ze je een oude vrijster. Oh, weduwe te kunnen zijn.

Gebrek aan schoonheid behoedt een vrouw voor tragedies.

Het liefst schenken vrouwen hun hart aan wie er reeds genoeg bezit. Ook bankiers lenen slechts aan rijken.

Het beste argument dat vrouwen in hun voordeel kunnen aanvoeren is, dat wij niet buiten hen kunnen.

Een vrouw denkt nooit logisch en als ze praat laat ze zich nog meeslepen door de stemming van het ogenblik.

Vrouwen die zonder reden veelvuldig lachen hebben gewoonlijk mooie tanden.

Een vrouw koopt alles waarvan ze denkt dat de winkel er geld op toelegt.

Wie de tranen van een vrouw wegkust wordt er aan herinnerd dat hij haar verdriet met een korreltje zout moet nemen.

De vrouw van een vriend is heilig, daarom aanbidden wij haar.

Ik heb eens een vrouw gekend die nooit een kennissennieuwtje vertelde, die nooit een aanmerking had achter de rug van haar schoonzuster en die nooit een geheim doorvertelde. Waar ze is gebleven weet ik niet, zij moet wel zijn gebarsten want dat houdt geen vrouw lang uit.

Een onbegrepen vrouw is veelal een ongegrepen vrouw.

De laatste beslissing van een vrouw gelijkt niet altijd op haar latere beslissingen.

Vrouwen hebben altijd gelijk, geef het hun dan ook.

Ik kan mij niet zo vlug bevrijden van de indruk die ik op een vrouw gemaakt heb.

Sommige vrouwen slagen erin een hoge leeftijd te bereiken zonder de grens van de veertig te overschrijden.

Alleen lelijke vrouwen vinden andere vrouwen afschuwelijk.

Je moet een vrouw nooit tegenspreken. Je hoeft alleen maar te wachten tot ze het zelf doet.

Vrouwen willen altijd wat ze niet kunnen krijgen.

Vanaf een zekere leeftijd houden de vrouwen zich voor hun dochters.

De meest onmogelijke vrouw is vaak degene die geen ander gebrek heeft dan dat ze de onze is.

Vrouwen maken van geheimen nieuwtjes.

Als vrouwen elkaar naderen gebeurt dat meestal op de wijze van poezen. Je weet niet of ze elkaar kopjes zullen geven dan wel met hun nagels bewerken.

126 t/m 150

Ik ben nog nooit een vrouw tegengekomen, die er wil uitzien als haar eigen leeftijd.

De minst mooie vrouw heeft nog alle wapens van Venus om zich aan haar prooi vast te hechten.

Zij was zo mooi als de vrouw van een ander.

Toon mij een vrouw met een huis dat altijd tiptop in orde is voor je onverwacht bezoek, en ik toon je een vrouw die te moe is om ze aangenaam bezig te houden.

Vrouwen zeggen nooit ja, ze zeggen in het mooiste geval geen nee.

De gunsten van een vrouw komen altijd voor een deel uit nieuwsgierigheid voort.

Alle vrouwenkleren zijn louter variaties op de eeuwige strijd tussen het erkende verlangen zich aan te kleden en het niet-erkende verlangen zich uit te kleden.

Ook de verstandigste vrouw vindt geen graten in een dwaasheid die voor haar begaan werd.

Sommige vrouwen waren als een zee waarin je voor je leven zwom, andere een zwembad op een rustig uur.

Ik haat vrouwen omdat zij altijd weten waar alles ligt.

Vrouwen hebben al deze eeuwen gediend als vergrootglazen die de magische en heerlijke kracht bezitten om de mannelijke gedaante op tweemaal de ware grootte weer te geven.

Als een man haar kan doen lachen voelt een vrouw zich beschermd.

Als een vrouw zegt: We moeten eens praten betekent dat: Hoe vlug kun je je koffer pakken?

Zeg nooit in het bijzijn van je vrouw al het kwaad dat je van de vrouwen denkt, noch al het goede dat je van enkele onder hen denkt.

De vrouw in de schaduw doet sympathiek aan, op voorwaarde dat ze in de schaduw blijft.

Speel niet met vrouwen want zij draaien de rollen om.

Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een aardige man is die wou dat ze het niét was.

Er valt heel wat op vrouwen aan te merken, maar ze vormen het beste andere geslacht dat we hebben.

Vrouwen hebben wijze lichamen.

Geen vrouw mag zichzelf vrij noemen als ze haar eigen lichaam niet bezit en onder controle heeft.

Een alleenstaande vrouw wordt altijd verdacht gevonden.

De bekoorlijkheden van een ons passerende vrouw staan meestal in directe verhouding tot de snelheid waarmee ze ons passeert.

Je kan beter ongelukkig zijn mét een vrouw, dan zonder.

Het is een onverstandige raadgever die vrouwen voor gevaren waarschuwt.

Vroeger werden de vrouwen oud en bleven ze mooi. Tegenwoordig worden ze niet oud meer, maar wel lelijk.

150 t/m 175

Wat vele vrouwen niet kunnen geven, dat kan één vrouw.

De helft van de vrouwen is ongelukkig omdat zij niet bezit wat de andere helft ongelukkig maakt.

Vrouwen verlangen niet van ons dat wij ze liefhebben, maar wel dat we geen andere vrouwen liefhebben.

Een mooie vrouw is ongeduldig en nerveus, ze oordeelt dat de tijd waarin ze werkelijk leeft te kostbaar is om die aan wachten te vergooien

Ik begrijp het niet, miljoenen vrouwen roepen dat zij zich niets meer laten dicteren, en dan worden ze steno-typiste!

Vrouwen beleven vier leeftijden: het lelietje-van-dalen, de roos, de tulpenknol en de wanhoop van de portretschilder.

Een vrouw die je geen verwijten meer maakt is een vrouw die niet meer van je houdt.

Niets staat een vrouw beter dan niets.

Vrouwen vinden hun portret alleen maar gelijkend als het gelijkt op wat ze zouden willen zijn.

Vrouwen zijn de beste psychiaters tot ze verliefd worden, vanaf dan zijn ze de beste patiënten.

Een verstandige vrouw doet in alles wat zij tegen een man zegt een korreltje suiker en neemt alles wat hij tegen haar zegt met een korreltje zout.

Vrouwen hebben elkaar door, maar begrijpen zichzelf niet.

De jacht op vrouwen is een opwindende sport. De narigheden beginnen pas als je er eentje gevangen hebt.

Ik hou van warmbloedige vrouwen en van koude koffie, in beide gevallen betekent dat tijdwinst.

Verloren vrouwen zijn vrouwen die men overal vindt.

De grootste kracht van de vrouw ligt in haar te laat of afwezig zijn.

Dertig jaar heb ik mij beziggehouden met de psychologie van de vrouw. Maar er is één vraag waarop ik nog geen antwoord heb gevonden: ‘Wat willen ze eigenlijk?’

Tot hun dertigste tellen vrouwen normaal, dan begint het aftellen.

De eerlijke vrouwen zijn die welke van het huwelijk houden, en dat is een sociale daad. De anderen houden van de liefde, en dat is een menselijke daad.

Als een vrouw zich gedraagt als een man, waarom gedraagt ze zich dan niet als een heer?

Vrouwen die zich misrekenen noemen we ‘moeders’.

Wanneer een vrouw je vraag beantwoordt, geloof haar niet. En als ze zwijgt, geloof haar dan nog minder!

Vrouwen en olifanten vergeten nooit een belediging.

Sommige vrouwen worden oud met gratie, andere met skibroeken.

Een vrouw trouwt altijd liever met iemand die slecht voor haar zorgt dan met iemand die slecht naar haar luistert.

Met toestemming van, dank aan en uitgegeven door Lantaarn Publishers onder ISBN 978-90-5513-767-1

Illustraties: Bert WItte

Scroll to Top